Home

Soukromé gymnázium DUHOVKA, s.r.o., je součástí uceleného česko-anglického vzdělávacího systému DUHOVKA pro děti a mládež od 3 do 19 let. DUHOVKA má komplexní přístup ke vzdělávání a využívá toho nejlepšího z existujících pedagogických směrů. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori, která podporuje a respektuje jak individuální rozvoj dítěte, tak i spolupráci dětí ve skupině.

DUHOVKA si klade za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni tací, jací jsou, a uměli si v životě poradit. Očekáváme, že naši studenti budou nejenom dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o celoživotní vzdělávání a práci na sobě stejně jako členové našeho pedagogického sboru.
Více na www.duhovkagymnazium.cz