Home


Příčiny plaveb
 • dnes cestujeme za dobrodružstvím, dříve důvody pouze ekonomické - narušení obchodních cest Turky
                         - nedostatek drahých kovů
 • plavba do neznáma nebezpečná - nebyly mapy, mohla přijít nová nemoc, mohli potkat nepřátelský domorodý kmen, mohli dojít potraviny, možné bylo i ztroskotání
                                → vždy šlo o život
 • 15. stol. - pokrok ve stavbě lodí - místo kormidelního vesla kormidlo, více stožárů, dokonale promyšlené plachtoví → větší rychlost, prostornější lodě → pobraly více nákladu
 • vynalezení kompasu
 • Evropané věděli o bohatých zemích daleko na východě

Objevy
 • 1415 - portugalský princ Jindřich zvaný Mořeplavec u severního pobřeží Afriky, pouštěl se dál na jih
 • 1487 - Bartolomeo Dias obeplul nejjižnější výběžek Afriky
 • 1498 - Vasco da Gama v Indii
 • Kulatost Země dokázal portugalský mořeplavec Fernaa de Malalhaese - pět lodí se v r.1519 vypravilo z Evropy na západ, jedna zbylá se vrátila na východě
 • r. 1500 - další pokus o obeplutí Afriky - dorazili do Brazílie
 • poslední třetina 14. stol. - Marco Polo v Číně - přinesl hodně informací, sloužil čínskému císaři Kubilajovi

Objevení Ameriky
 • Většina lidí si myslela, že Země je plochá
 • Kryštof Kolumbus si myslel, že je kulatá → existovala možnost vydat se do Indie druhou stranou
 • Poprosil portugalského krále, aby financoval výpravu do Indie, ten ho nepřijal a tak poprosil španělskou královnu, která ho přijala
 • 3. srpna 1492 vyplul ze Španělska se třemi loděmi
 • první zastávka Kanárské ostrovy - nabrali zde zásoby, provedli malé opravy
 • 6. září 1492 se vydal na pětitýdenní cestu přes Atlantský oceán
 • 12. října dorazili, mysleli si že do Indie, ale ve skutečnosti byli v Americe - na Bahamách
 • obyvatele pojmenovali Indiány
 • 28. října objevil ostrov Kuba
 • do Španělska se dostal 15. března 1493
 • potom vedl další tři výpravy
 • až Amerigo Vespucci zjistil, že jde o nově objevený kontinent - byl nazván Amerika

Důsledky objevů
 • kladné i záporné
 • obrovský význam pro poznání světa - nové končiny, rostilny, zvířata
 • z nových zemí se začaly dovážet suroviny
 • nové zdroje drahých kovů
 • příliv drahých kovů změnšil jejich cenu
 • státy, které se na objevování světa podílely (Španělsko, Portugalsko, Anglie, Francie) rozšiřovaly svá území a začaly bohatnout ze zámořského obchodu
 • objeveny vyspělé civilizace Aztéků a Inků, Aztékové a Inkové neznali střelné zbraně → Evropané je mohli brutálně likvidovat
 • Španělům se podařilo říši Inků i Aztéků vyvrátit
 • zavlekli do Ameriky nové choroby → Indiáni neměli vypěstované obrané látky proti nim → umírali na ně
 • Evropané nutili Indiány pracovat v dolech, neměli takovou výdrž jako černí otroci z Afriky
 • do Ameriky byli přiváženi otroci z Afriky → Afrika ztratila velké množství obyvatel
 • většina otroků nepřežila plavbu nebo kruté zacházení
 • omezení významu Středozemního moře - hospodářské, kulturní i politické těžiště se přesunulo k pobřeží Atlantského oceánu

©M. U. 2012