Home

Renesanční válečnictví


 • Díky rozvoji průmyslu a hospodářství mohli vládcové najímat muže do svých armád, kvůli tomu se postupně vytvořila žoldnéřská vojska.


 • Králové si začali uvědomovat, že armádu potřebují pořád, a tak se po konci války armáda nechala ve zbrani.


 • Stálá a trvalá armáda mohla mít lepší a dlouhodobější výcvik. Tento výcvik měl za následek, že v cenném jádru vojska bylo málo nováčků.


 • Vojáci ve stálé armádě začali nosit stejnokroje, nejprve jen ve svém pluku, později v celém vojsku. Některé země, např. Anglie, si své typické stejnokroje skoro zachovaly.


 • Větší a větší úlohu měly v armádě vojenští velitelé, kteří se cvičenou armádou prováděli komplikované lineární taktiky boje. Vojevůdci často upřednostňovali složité manévry, místo přímého rozhodnutí.


 • Postupem času docházelo k reformám armád, kdy vzrostl význam dělostřelectva. Objevil se také perkusní zámek u pušek, dokonalejší střelivo či první velké bitevní lodě.Významné renesanční bitvy
 • Pád Konstantinopole - 1453

  • Konec Byzantské říše a nová éra Osmanské říše

 • Bitva u Lepanta - 1477 - Osmansko-benátská válka

Vyhrála Svatá liga, poslední důležitá bitva, kde byly použity lodě a vesla.

 • Conquista - vzestup renesančního Španělska, ukázal ostatním říším jak důležité kolonie jsou (Conquista znamená dobývání, tehdy Ameriky)

  • Christopher Columbus - objevitel Ameriky

  • Hernando Cortés - přemožitel říše aztéků

  • Francisco Pizarro - dobyvatel říše Inků, na své cesty vyjížděl spolu s Diegem Almagrem

 • Válka o Itálii (Rakousko - Francie - Španělsko) skončila r. 1529 kompromisem. Francie ztratila vše kromě Savojska a Karel V. opustil od svých požadavků v Burgundsku.

 • Nizozemsko se vzbouřilo proti krutovládě Filipa II. který je vykořisťoval ve prospěch Španělů 1555 až 1609 - Nizozemsko vyhrálo a Španělsko uznalo jejich samostatnost

  • Vilém Oranžský - významný holandský revolucionář

  • nizozemský vojevůdce a reformátor princ Mořič Oranžský - Zreformoval holandskou armádu a přispěl k porážce Španělů.

  • Vévoda z Alby (Don Fernando Alvarez z Toleda) důležitý Španělský vojevůdce, když potlačoval Nizozemské povstání zemřelo 100 000 lidí.

 • Konec Španělska a začátek Alžbětínské éry

  • Juan d´Austria - španělský vojevůdce a organizátor útoku na Anglii

  • Anglické námořnictvo vedli - Charles Howard, Francis Drake, John a Richard Hawkins, Martin Frobisher a jiní. Tito muži byli zocelení piráti s temnou minulostí.

  • roku 1588 se na moři setkalo 127 španělských lodí a 140 malých anglických lodí. Narychlo vybudovaná armáda Anglie totálně Španěly rozdrtila a tak skončila nepřemožitelná armáda a spolu s ní i rozkvět Španělského království.

 • Třicetiletá válka - evropský konflikt mezi katolickou církví a reformačními vyznáními (s nemalým zapojením každého kdo prosazoval své mocenské zájmy)

  • Hrabě Johann Tserclaes Tilly - Ze začátku bojoval pod vedením Vévody z Alby i Juana d´Austria, po Valdštejnově  sesazení nastoupil na jeho místo do velení císařské armády.

  • Albrecht z Valdštejna - Byl vojenský podnikatel a vojevůdce. Proslavil se během třicetileté války kdy se z něj stal vrchní velitel císařských vojsk.

  • Gustav II. Adolf - Byl švédský král a vynikající vojevůdce. Padl v bitvě u Lützenu během třicetileté války.

  Lancknecht

  •  byl evropský žoldnéřský pikenýr a příslušník podpůrné pěchoty od konce 15. do konce 16. století objevující se nejčastěji na území Svaté říše římské.

  • Termín pochází z německého, Land „země“ + Knecht „sluha, pacholek“. Původně výraz označoval vojáky z jižních oblastí Svaté říše římské. 

  • byli vyzbrojeni píkami a krátkým mečem jako základní výbava, poté mohli býti povýšeni a používat obouručný meč nebo halapartnu. 

  • Co činilo lancknechty tak nápadnými, byl jejich propracovaný oděv, který převzali  od Švýcarů. Kabátce, prořezávané vepředu, na zádech a zejména na rukávech, podložené látkou z pokud možno kontrastující barvy. Kalhoty byly v této době již samonosné, rozdělené na svrchní a spodní část (bylo velice módní mít jedno stehno odhalené) a končily nad pasem. 

 1. ©Kryštof Stupka 2013