Home
    Renesanční vzdělanost
  • Renesance se vrací k antice jako k ideálu dobra a krásy, prosazuje rozvoj přírodních věd a věd o člověku.

  • Vzdělání je výsledek vzdělávání, socializace a procesů utváření osobnosti. Vzdělání je také soustava vědomostí, znalostí a dovedností, věd technických, intelektuálního i praktického rázu. 

  • Podle stupňů školské soustavy rozlišujeme vzdělání základní, střední, vyšší a vysokoškolské, podle vztahu k profesní orientaci všeobecné a odborné.

  • Univerzity začaly vznikat v Itálii později i jinde v Evropě. Univerzita poskytovala úplné univerzální vzdělání, z čehož také vyplývá i její název. Dělila se na čtyři fakulty: bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filozofickou. V univerzitách se učilo latinsky. První univerzitu u nás založil Karel IV. v roce 1348.

  • Univerzita Karlova (UK): Je nejstarší univerzita na sever od Alp. Papež Kliment VI. dal 1347 souhlas zřídit v Praze generální studium se čtyřmi fakultami.
  • První promoce se konala v roku 1349 a roku 1366 byla založena nejvýznamnější kolej - Karlova, pro 12 mistrů. Od roku 1383 sídlila v dnešním Karolinu.

  • Literatura: literárním jazykem byla latina, ale už vznikala i česká díla, mezi první díla patří Dalimilova kronika, která vznikla v 14. století. Na přelomu 14. a 15. století byla do češtiny přeložena Bible. V roce 1450 byl vynalezen knihtisk Němcem Johannesem Gutenbergem.  Knihy se už nemusely ručně opisovat, a proto se i zlevnily a tím se zvýšila  vzdělanost, protože si knihu mohl koupit i prostý občan.

  • Italská renesance v 15. století spojuje západní svět s antickou vzdělaností.


©Adam Dymovský, 2012