Home


Renesanční věda a technika

 • Věda se začala rozvíjet z filosofie a postupně se oddělovala.
 • Za doby renesance se začali rozvíjet vědy jako: lékařství, chemie,     astronomie nebo i politika.
 • Dále v tu dobu začali objevitelé objevovat Ameriku a další země (Kryštof Kolumbus).
 • Známý vědci jsou npř. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler nebo Tycho Brahe.

 • Mikuláš Koperník (1473-1543)
 • Byl to polský astronom
 • Roku 1453 vyslovil ohromující teorii, že ve skutečnosti je středem vesmíru Slunce a Země i jiné planety obíhají kolem něj.
 • To znamenalo velkou revoluci v astronomii

 • Galileo Galilei (1564-1642)
 • Italský astronom, filosof a fyzik.
 • Podporoval Koperníkovu teorii a sám jí ověřoval.
 • Zdokonalil dalekohled roku 1609.
 • Roku 1610 vydal knihu o měsíci (zjistil, že měsíc má krátery a že nesvítí, ale že je to jenom odraz sluneční záře).
 • Je znám také pro svůj výrok ,, A přece se točí”. (Ve skutečnosti to asi ani neřekl).

 • Tycho Brahe (1546-1601)
 • Byl to dánský astronom, astrolog a alchymista.
 • Je považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy ještě před vynalezením Galileova dalekohledu.
 • Jeho pozorování posloužilo při sestavení prvního moderního atlasu hvězd.

 • Leonardo da Vinci (1452-1519)
 • Byl to italský malíř, architekt, hudebník, vynálezce a konstuktér.
 • Byl to velmi všestranný renesanční člověk.
 • Namaloval mnoho známých děl, jako Mona Lisa nebo Poslední večeře.
 • Také navrhl mnoho strojů, které nesestrojil, ale začali se používat později. (Auto, tank, letadlo, kulomet, ponorku, kalkulačku atd.)

 • Knihtisk a Johannes Gutenberg (1400-1468)
 • Byl to německý vynálezce, vynalezl knihtisk
 • V jeho knihtisku se odlévalo každé jednotlivé písmeno z kovu. Hotová písmena sestavoval do slov a řádků a montoval je v dřevěných rámech (do celých stran).
 • Toto mohl tisknout v libovolném počtu, stále za sebou, pomocí ručního lisu.
 • S vynálezem knihtisku, měl téměř každý knihu.
 • Rychleji se tím pádem šířily vědomosti a informace.
 • Do roku 1500 pronikl knihtisk do skoro celé Evropy.
 • Gutenberg vytiskl roku 1455 první celou knihu-Bibli. Nazývala se Gutenbergova bible. Jeho bible má 1200 stran a její výroba trvala pravděpodobně několik let.
 • Ve své dílně vytiskl až 300 archů denně.

©Tomáš Jančošek, 2012