Home

Významní malíři
-Sandro Botticeli, Rafael Santi, Tizian, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Massacio, Piero Della Francesca
- Po dlouhou dobu se gotický a renesanční sloh prolínaly
- Hodně panovníků a šlechta si italské malíře povolávali na své dvory
- Významná díla z italské renesance vznikla ve Florencii
- Umělci v té době se co nejdůvěrněji snažili zobrazit lidské tělo
-Malíři začali používat perspektivu, (vzdálenější předměty-menší,méně barevné)
-Častěji zachycovali krajinu
-Tématem zůstávaly i náboženské výjevy
-Malíři byli ovlivnení antikou, často si vybírali náměty z řecké a římské mytologie.
- Renesanční díla obsadila kostely a paláce
-Nejslavnější malíři byli vyhledáváni, aby malovali portréty a zdobili stěny domů a chrámů.


Nejznámější díla:
“Svatá rodina” - Michelangelo
Obraz byl namalován pro florentského měš’tana Angolo Doni. Zobrazen je zde malý Ježíš, tesař Josef a Marie. Také je zde znázornění ekonomie, kutury a rovnováhy.

“Dáma s hranostajem” - Leonardo(?)  


Autor není na obraze podepsán, předpokládá se, že jej namaloval Leonardo da Vinci. Vznikl kolem roku 1488. Nyní je vystaven v Krakově. Dáma jež je na obraze, je identifikována jako Cecillia Gallerani, milenka vévody Lodovica Sforzy. V náručí má hranostaje, jenž byl v období renesance brán jako symbol cudnosti a čistoty. Odkazoval na nezkaženost portrétované dámy.


“Zrození Venuše” - Botticelli
Obraz byl vytvořen v roce 1478. Dnes je umístěn ve Florencii, v Itálii. (Přesněji: Galleria degli Uffizi). Je namalován temperami na plátně. Spolu s obrazem “Primavera” patří k nejslavnějším dílům autora.“Primavera” - Botticelli   asi 1480; 203x314 cm, tempera na panelu, Uffizi, Florencie
Zobrazuje zahradu bohyně lásky, Venuše. Malba vznikla pravděpodobně na zakázku Lorenza Pierfrancessa de Medici (1463 - 1503), aby zdobila místnost sousedící se svatební komnatou v jeho městském domě ve Florencii.
Střadem výjevu je Venušes pravou rukou zvednutou jako při žehnání. Svůj význam má i to, že nosí charakteristický účes florentské vdané ženy - další odkaz na svatební téma malby.


Něco málo o malířích renesance:
Tizian - (celým jménem Tiziano Vecelli)
Tizian vynikal ve dvou oblastech, nichž nacházeůli zalíbení velcí vladaři: v dekorativní mytologii, vhodné jako výzdoba knížecích obydlí, a v portrétní malbě. Měl instinkt pro citlivou směs lichocení, idealismu a realismu, jež se se stala charrakteristickým znakem aristokratických podobyzen. Jeho nejznámější díla jsou:
“Nanebevzetí Panny Marie” - 1516-1518, Benátky;
“Urbinská Venuše” - 1538, Uffizi, Florencie;
“Muž s rukavicí” - asi 1520, Musée du Louvre, Paříž

Raffael Santi:  (1483 - 1520)
Ačkoli Raffael prožiln krásný život, zemřel tragicky na zimnici už po svých 37. narozeninách.
Vyučil se u Perugina, jednoho z  předních italoských umělců.
Jeho vyzrálý styl byl pro Evropu metou dokonalosti a žb do konce 19. stol. a příkladem všem umělcům, kteří usilovali o rozvíjení klasického slohu.
Slavná díla:
“Alba Madona” - asi 1510; National Gallery Washington
“Athénská škola” - 1510 - 1511; Stanza della Segnatura, Vatikánské muzeum, Řím
“Proměnění Páně - 1513; Villa Farnesina, Řím

Sandro Botticelli:  
(1444 - 1510)
Byl to přední malíř Florencie. O jeho raném životě je toho známo málo. Zdá se, že svým temperamentem byl vysoce nervní a měl sklon k lenosti a žertíkům. Po Botticelliho smrti upadlo jeho dílo v zapomenutí, ale ke znovuoživení jeho slávy došlo v 19. století, kdy umělce pátrající po estetických zážitcích inspirovalo jeho zobrazování snových bytostí jakoby z jiného světa.
Nejznámější díla:
“Zrození Venuše” - asi (1484), Uffizi, Florencie
“Primavera”- asi (1480), Uffizi, Florencie
“Mladý muž s medailí” - asi (1475), Uffizi, Florencie


Lucas Cranach Starší

 • Vyučil se u svého otce
 • Přátelil se s Martinem Lutherem
 • Nebyl jen malířem, dělal i dřevořezy, měl tiskárnu a vedl obchod s vínem
 • Z jeho dílny se dochovalo asi 1000 obrazů
 • Maloval zejména portréty ale i náboženské výjevy a lovecké scény
 • Maloval také na zakázku
 • Zemřel v požehnaném věku 81 let
 • Podařilo se mu osvobodit Jana Bedřicha Nešťastného ze zajetí Karla V.
 • Jeho život malíře následoval jeho syn Lucas ml.

Významná díla:

Portrét Martina Luthera                                                        Hon na jeleny

Lucas Cranach Mladší

 • Vyučil se v otcově dílně
 • Po smrti svého bratra Hanse převzal vedení dílny
 • Byl dvakrát ženatý a měl dohromady 9 dětí
 • Často spolupracoval se svým otcem - přidával do jeho děl různé prvky
 • Byl stejně úspěšný jako jeho otec ale nikdy nedosáhl stejně dokonalého malířského umění
 • Styl malování jeho a jeho otce si bylo velice podobné
 • Mezi jeho nejlepší díla patřily hlavně portréty a mýtické výjevy
 • Podle jeho děl vznikaly i dřevoryty

Významná díla:

                   Poslední večeře                                                         Filip Pomořanský
Albrecht Dürer

 • Je autorem různých kreseb, akvarelů, dřevořezů, maleb a mědirytů
 • Jako první považoval autoportrét za samostatný žánr
 • Maloval podle živých předloh (i akty)
 • Podstoupil tři studijní cesty
 • Byl velice silný křesťan
 • Kvůli jednomu ze svých děl byl podezdříván z homosexuality
 • Zemřel rokui 1528 na malárii

Významná díla:

                    Autoportrét v kožichu                                   Kristus mezi učenci                   Růžencová slavnost

Zdroje

Robert Cumming, Robert: 
Slavní malíři, obrazový průvodce, Praha 2008
Renesance, obrazová encyklopedie umění
Gombrich, Ernst: Příběh umění, Praha 2010.


©Ráchel Goldsteinová, Aiša Eassey, 2012