Home
  Renesanční filosofie
 • Cca od 15. do 17. století
 • Slovo “renesance” jako první vyřkl Giorgio Vasari, florentský spisovatel
 • Renesanční filozofie úzce souvisí s reformací (pozdní renesance)
 • Čím dál tím více sílí názory osob s nižším postavení. Lidé si více “dovolovali” říci svůj názor
 • Snaha o návrat k původnímu znění bible, reformace církve a jejich pravidel
 • Rozvoj vědy, techniky, umění a obrovský postup s astronomií
 • Filozofové následovali dřívější antické myslitele (Platón, Aristoteles....)
 • Člověk začal hledat vědění a blaho přímo na zemi, už ne u boha => Luteránství, Kalvinismus


Mikuláš Kusánský

 • 15.století
 • Němec; 1. renesanční filozof; studoval v Itálii
 • Snažil se o smísení všech monoteistických náboženství, obzvláště v Turecku
 • “Cesta k bohu vede přes matematické principy
 • dílo: Dialogy o statických pokusech: Měření času, Magnetické pole.....

Niccoló Machiavelli

 • 15. století; Ital, Florenťan
 • Z rodiny právníků; stal se vysokým úředníkem po vyhnání
 • Napsal “Vladaře”, dílo ve kterém se psalo o tom jak vytvořit pevný stát. Po znovuobsazení Florencie rodinou Medici se přemístil na venkov, potkal muže z rodu Borgia. Tomu s jeho přesným návodem pomohl si podmanit Florencii.
 • Účel světí prostředky”, to znamená, že pro dobrou věc může být použito jakýchkoliv prostředků (války, násilí....)

Erasmus Rotterdamský

 • Nizozemsko; 15. století; velký humanista
 • Byl odpůrcem církve jako bohaté společnosti
 • Chtěl vytvořit něco mezi gotickým a barokním chápáním
 • Jeho názor: Cestu zpátky k bohu najdeme, že v něj budeme stále věřit, ale také budeme věřit v sami sebe
 • Neznát nic představuje nejšťastnější život


Martin Luther

 • 15.-2.polovina 16. století; církevní reformátor; kněz
 • Zahájil obrovskou reformu
 • Vydal 95 tezí proti způsobu odpouštění hříšníkům a proti placeným odpustkům
 • 1518 povolán do Říma, kam se rozhodne vůbec nejít a nakonec se rozsudek koná v Augsburgu za účasti německých knížat, kteří ho podporovali. Zde odmítl odstranit své teze. Tam také listinu s klatbou veřejně spálil. Do této chvíle se toto ještě nikdy nestalo
 • 2. předvolání tentokrát do Wormsu. Tam ho lidé přivítali s otevřenou náručí. Na otázku jestli jeho názory dále bude rozšiřovat řekl ANO a ve svých dílech odkázal na odkazy pocházející z bible: “Za tím si stojím, nemohu jinak”= Říšská klatba
 • Dále přeložil bibli do němčiny a dal novou naději ostatním v reformaci

Jan Kalvín

 • Francouz; teolog, spisovatel a filozof 16. století
 • Jeho myšlenky se vyvíjely na základě myšlení Martina Luthera
 • Řídil se podle biblických pravidel; heslo “Práce a boj”
 • Svou nauku šířil především ve Švýcarsku v Ženevě
 • Hlásal, že my všichni už máme osud předurčený
 • Kalvinismus: Aktivní přístup k bohu a církvi. Například já sklidím pole za všechny ve vesnici a můj hřích bude odpuštěn. Tzv. Něco za něco

Giovanni Pico della Mirandola

 • Itálie; 15. století
 • Sloužil Lorenzu Medici
 • Chtěl smíření všech náboženství, kvůli tomu 900 tezí do Říma => Velká disputace => Odsouzen


 1. ©Jiří Šubrt, 2012