Home

Život: Ve Vinci roku 1452. dne 15. dubna v sobotu o třetí hodině noční se narodil chlapec, který dostal jméno Lionardo. Jeho rodina patřila ke středním majitelům půdy. Co se týče výchovy, Leonardo si stěžuje na nedostatek vzdělání a snaží se své znalosti prohloubit o latinu a geometrii. Stěhování do Florencie roku 1468. Roku 1469 příchod do dílny Andreye del Verrocchia. Není známo, co přimělo Leonarda, aby se vydal na uměleckou dráhu, místo aby se věnoval podle rodinné tradice notářskému povolání. Leonardův život je pestrý a velmi neurčitý. Roku 1502 už působí v Romagni jako vojenský architekt ve službách Cesara Borgii. Rok na to je zase ve Florencii, kde dostává zakázku na výzdobu nového sálu Velké rady. Zemřel 2. května 1519.


Malířská tvorba: Už pouhý rychlý výčet Leonardovy umělěcké tvorby prozradí základní charakter jeho díla, jímž je neustálé hledání a směřování k výzkumu a experimentování. Pro Leonarda je malířství filozofií, tedy vědou: je nejvhodnějším jazykem jímž se dá sdělovat poznání smyslového světa. Proto tvrdí: A popravdě to, co ve vesmíru existuje skutečně nebo v představách, má malíř nejdříve v mysli a pak v rukou, a jeho ruce jsou tak dovedné, že vytvoří harmonii zachititelnou jediným pohledem, tak jako je tomu u věcí. Umění je tedy pro Leonarda druhým stvořením. Od prvních kroků ve florentské Verrocchiově dílně umělec přemýšlí a stále prohlubuje své malířské hledání a vrcholů dosáhne v Poslední Večeři a Moně Lise.
Mezi nejvýznamější díla s náboženskou tematikou, která Leonardo vytvořil v mládí, patří Zvěstování Panně Marii z Uffizií. Tento námět před ním zpracovalo mnoho slavných malířů, od Simona Martiniho přes Fra Angelika až po jeho současníka Antonia Pollaiola. V prostorovém rozvržení je Leonardo ještě svázán schématem predelly nebo nízkého reliéfu. Je fascinován perspektivou, ale dopouští se chyb, Například u paže Panny Marie, kterou světice nemůže dosáhnout na knihu ležící na stojánku: tento nedostatek však pomáhají zamaskovat majestátnost a nádhera tvarů barev.
Na postavách Klanění tří králů je již možné postřehnout, jak potřebné jsou znalosti lidského těla a jeho fungování.
Leonardo směřuje divákův pohled k ústřednímu bodu výjevu. Rytmizuje pohyby a využívá rovnováhy postav a krajiny nebo architektury. Vyprávěný příběh je jasny a otevřený.
K jeho nejznámějším, a pouze jemu připisovaným dílům patří sv. Jeroným (ve Vatikánské galerii), Madona ve skalách (Louver, Paříž), Večeře Páně (refektář kláštera Santa Maria delle Grazie v Miláně), Gioconda (Louver) a sv. Jan Křtitel (Louver).
V jeho malbách se snažil zachytit postavy v okamžiku, kdy se děj odehrává.

Anatomie: Leonardo potřeboval k dokonalosti svých maleb nejprve postavy, které zachycoval, důkladně prostudovat. K tomu mu sloužilo studium anatomie. Pozorování lidského těla ho zcela fascinovalo. K tomu, aby těla důkladně poznal a pochopil jejich stavbu, prováděl pitvy zemřelých, více než třiceti mužských ženských těl, každého věku. Své poznatky si velmi pečlivě zakresloval, zachovalo se na dvě stovky listů (chované v Royal Library ve Windsoru). Na kresbách můžeme vidět například jednotlivé úpony šlach ke kostem, svalstvo, cévní systém v těle člověka, jeho kostru nebo také stočený plod dítěte v těle matky. Je fascinující, s jakou precizností si tyto kresby zhotovoval. Připisoval si k nim mnoho poznámek. Tyto pozanatky pak zůročoval ve své pozdější práci.
Vždy se snažil učit se z přírody, byla pro něj zdrojem veškerého poznání. 

Věda a Technika: Leonardo byl dlouhá léta oslavován jako symbol lidské geniality. Byl to neuvěřitelně všestranný člověk, snažil se stále se vzdělávat, aby pochopil další a další věci. Leonardo se systematicky věnoval pokusům a novátorským výzkumů technologií své doby. Snažil se osvojit si geometrii. Stále houževnatěji se snažil odvozovat  vše od základních vědeckých poznatků. Zkoumal jednoduché stroje, až se dotával k těm složitějším a pak také dokonce sám mnohé vymýšlel (létací stroje, válečné, hydraulické, otáčivé jeřáby atd).

Zdroje: Leonardo-Umělec a vědec (knižní klub)
Leonardo da Vinci-Obrazy,kresby,studie
Leonardo-Život umělce (knižní klub)
Leonardo da Vinci (malý umělecký průvodce)

©Michal Hošek, 2012