HomeHumanismus  
 • myšlenkový směr, kde je hlavní pozornost upírána na člověka
 • 14. století
 • zatímco ve středověku se pozornost upírala hlavně k bohu, nyní se stával středem pozornosti člověk
 • humanismus navazuje na antiku
 • lidé pořád věřili v boha, ale začal se také klást důraz a lidský rozum a vlastní úsudek
 • lidé se méně zajímali o posmrtný život a snažili se vylepšit si svůj nynější
 • začala se rozvíjet věda, lékařství a vzdělanost


Vzdělání
 • renesanční člověk se snažil co nejvíce poznávat
 • rozvinutí humanismu - základ představovala znalost latiny a jiných jazyků
 • v menší míře se studovala řečtina a hebrejština
 • latina se roznášela ve školách i prostřednictvím starověkých literatruních děHumanisté 
Erasus Rotterdamský
Erasmus Rotterdamský

Mikuláš Kusánský


©Emma Hartingerová, Tomáš Jančošek 2013