Home

Projekt "Renesance" byl realizován studenty sekundy Gymnázia Duhovka v hodinách dějepisu pod vedením Jiřího Tejkala. Každý student dostal přidělené jedno téma, jehož se stal garantem a odborníkem na základě studia odborných knih a dalších materiálů.
Stránky byly naprogramovány Oldou Šubrtem z Gymnázia Duhovka.