Home

Tento web je výstupem projektu "Renesance" a klade si za cíl přinést kvalitní a ověřené informace o jednotlivých aspektech tohoto období. Realizátoři projektu jsou studenti Gymnázia Duhovka. 
Stránky prošly po půlročním provozu korekturami a aktualizací.